Odvjetnički ured

Jakša
Lucarić

Odvjetnički ured Jakša Lucarić utemeljen je 1. veljače 2010. godine, nakon rada u odvjetničkom društvu Anić i partneri, i to kao odvjetnički vježbenik u trajanju od 3 godine te kao odvjetnik u trajanju od 4 godine, a u kojem je stečen najveći dio iskustva u pružanju odvjetničkih usluga na području ponajprije ovršnog, trgovačkog, radnog i odštetnog prava, kao i ostalih grana prava.
Kontaktirajte nas

O uredu

Danas je Ured uređen kao pružatelj usluga iz svih pravnih oblasti s osobitim naglaskom na postupak prisilne naplate, zatim na radno, odštetno i trgovačko pravo za potrebe pravnih i fizičkih osoba.

Kao samostalni ured omogućujemo stalnu dostupnost odvjetnika koji ujedno i radi na predmetu, te veliku fleksibilnost u suradnji s klijentima i dogovorima oko zastupanja i rada na određenom predmetu, kao i suradnju sa stručnjacima iz drugih područja, kao što su primjerice prevoditelji, sudski vještaci, geodeti i arhitekti.

Vodeći princip poslovanja Ureda je pružiti brzu i kvalitetnu uslugu koja je kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših standarda u odvjetničkoj struci sa dnevno ažuriranim podacima o stanju svakog od preuzetih predmeta kao i podnošenja periodičnih izvještaja o stanju predmeta.

Trgovačko
pravo

 • pravno savjetovanje vezano uz osnivanje trgovačkih društava uz pripremu potrebnih dokumenata
 • izrada ugovora
 • priprema akata vezano uz statusne promjene društava
 • priprema organizacijskih akata društva (pravilnika, poslovnika, odluka)

Javna
nabava

 • pravno savjetovanje u izradi dokumentacije za nadmetanje
 • pravno savjetovanje u pripremi ponuda u postupcima javne nabave
 • pružanje usluga pravne zaštite u postupku javne nabave

Radno
pravo

 • izrada ugovora o radu, pravilnika o radu
 • pravno savjetovanje poslodavca u sporovima s radnikom
 • zastupanje poslodavca u sporovima sa radnikom
 • izrada akata prema radniku (opomena, izvanrednih i redovnih otkaza)
 • pravno savjetovanje radnika u sporovima s poslodavcem
 • zastupanje radnika u sporovima sa poslodavcem

Naplata
potraživanja

 • opomene dužnicima, izvansudske nagodbe i osiguranja tražbina
 • ovrhe
 • stečajevi

Nekretnine

 • izrada ugovora o kupoprodaji nekretnina
 • provjera vlasništva
 • upisi u zemljišne knjige
 • priprema akata radi uspostave etažnog vlasništva, stjecanju stvarnih i osobnih služnosti
 • legalizacija

Odštetno
pravo

 • izrada odštetnih zahtjeva prema osigurateljima
 • pregovori sa osigurateljima u postupku naknade štete
 • zastupanje pred sudom u sporovima naknade štete
 • zastupanje u prekršajnim i kaznenim postupcima vezanim uz nastali štetni događaj
Jakša Lucarić, odvjetnik
Hvala vam! Primili smo vašu poruku.
Odgovoriti ćemo Vam prvom prilikom!